Sök
Ring oss på 0454 - 301 270

Våran policy

Med välutbildad och motiverad personal samt en väl utvecklad kvalitetsstyrning säkras rätt kvalitet till lägsta kostnad. Därigenom skapas också förutsättningar för lönsamhet och konkurrensförmåga hos såväl våra kunder som hos oss.

Kvalitetspolicy

 • Vollsjö framställer egna och uppdragsgivares produkter i polyuretan som specialitet.
 • Företaget och dess anställda skall:
  – konstruera, utveckla, producera och marknadsföra produkter med rätt teknisk nivå och med avsedd jämn kvalitet, till konkurrenskraftig kostnad.
  – leverera produkter i rätt tid och på rätt sätt.
  – alltid sträva efter att förbättra kvaliteten på det egna arbetet.
 • På så vis garanteras våra kunder att produkter och service levereras enligt specifikationer och kontrakt. Att göra rätt från början och leverera i rätt tid skall gälla för allt arbete inom företaget.
 • För att uppnå detta avsätter ledningen resurser så att ett ständigt förbättringsarbete skall kunna fortgå. Genom förbättringar ges förutsättningar att kontinuerligt anpassa kvalitetsmålen.

Miljöpolicy

 • Företaget skall i alla led i verksamheten förebygga uppkomsten av föroreningar, ständigt minska miljöpåverkan samt genomföra ständiga förbättringar.
 • Vi skall leva upp till gällande lagar och andra krav som berör verksamheten
 • Utifrån framtagen miljöutredning och identifierade miljöaspekter skall vi fastställa övergripande och detaljerade miljömål.

Arbetsmiljöpolicy

 • Varje medarbetares möjligheter till en trygg och meningsfull sysselsättning skall prövas och behandlas genom en effektiv organisation.
 • Etablerade rutiner skall säkra att minsta möjliga frånvaro från arbetslivet och arbetskamrater kan uppnås.
 • Med hjälp av en effektiv arbetsmiljöorganisation skall detta arbete resultera i en effektivare produktion samt engagera den anställde i verksamheten.

Hållbarhet

[Läs mer här]