Sök
Ring oss på 0454 - 301 270

Hållbarhet

Hållbarhet

Allt som vi planerar och genomför ska i sin helhet vara i linje med våra etiska riktlinjer samt ansvarsfullt och långsiktigt utformat. Vi ska därigenom tillgodose miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter. Detta är ett steg mot vår vision att vara det           mest ansvarstänkande Polyuretan företaget i Norden.

Miljö

Det strategiska miljöarbetet drivs och utvecklas nära produktionen, för oss är väl etablerade rutiner och processer, medvetenhet om företagets påverkan och ett kontinuerligt utvecklingsarbete avgörande för att minimera vår negativa miljöpåverkan. Förutom ett gediget tekniskt kunnande krävs det kunskaper om miljö och hälsa för att arbeta med de kemikalier som används vid tillverkning av polyuretanprodukter.

Energi

Energieffektivitet är i fokus i verksamheten, Initiativ för att minska energianvändningen i verksamheten tas kontinuerligt.