Sök
Ring oss på 0454 - 301 270

Produktion

aegaegaeg

1. Kontakta oss – vi vill vara med från start.  

Det är en fördel om vi får vara med vid utveckling och konstruktion. I regel brukar tillverkningen bli rationellare om vi redan på detta stadium får bistå med vårt kunnande. 

2. Vi kan ta hand om tillverkningen av formar.

Tillverkningen av formverktyget låter vi någon av våra verktygsmakare göra. I epoxi, plåt, aluminium, polyuretan eller stål, beroende på produktens utformning och produktionsvolymen. Inkörningen och de sista korrigeringarna gör våra egna tekniker.

3. Insatskomponenter.

Om det behövs några sådana för stabilisering, infästning etc, tar vi fram genom underleverantörer, som vi samarbetar med och som väl känner till vårt sätt att arbeta.

4. Formgjutning.

Sker i någon av våra rationella PU-maskiner och flexibiliteten är stor. Vi kan tillverka både små och stora produkter i såväl litet som stort antal. Mjuka eller hårda och i olika färger.

5. Finisharbete och kvalitetskontroll.

Sker i direkt anslutning till maskinerna. Detta för att minimera felen och undvika störningar. Att hålla en hög kvalitetsnivå genomsyrar hela vår personals tänkande och är ett högprioriterat område i vårt utvecklingsarbete.

6. Vi kan också ta hand om vidareförädlingen av produkten.

När vi ändå håller i den, är det lätt för oss att montera ett stag här och en distans där. Tillsammans försöker vi finna vägar för att minska totalkostnaden för slutprodukten.