Sök
Ring oss på 0454 - 301 270

Återvinning-RecyclingVid utvecklingen av en produkt är det viktigt att man funderar kring hur den ska tas omhand när den ska skrotas en gång i tiden. Produkten kan återanvändas, deponeras eller destrueras.

I de fall det ingår någon komponent i produkten som är sammangjuten med polyuretanet, särskiljs denna och behandlas för sig. När det gäller polyuretanet, finns det en sammanslutning av de stora råvaruleverantörerna ISOPA som rekommenderar olika metoder att ta tillvara förbrukad polyuretan.

Dessa alternativ går ut på att:
– Återanvända gammalt material i nya produkter
– Regenera råvarorna -glykolys- dvs. tillverka nya polyoler av uthärdad polyuretan
– Energiåtervinning, dvs. förbränning under kontrollerade former där energin tas tillvara
– Deponi.

Vilken metod som är lämpligast avgörs från fall till fall beroende på tekniska och ekonomiska förutsättningar.